Skulle ynskje eg kunne vera usynleg 

Ja, i dag kjente eg faktisk på dette, eg skulle gjerne hatt kappa til Harry Potter og gjort meg usynleg, slik at ingen såg meg eller visste kven eg var. For det er faktisk hardt å utlevere seg, det er hardt å kjempe for det man trur på, det er hardt å skulle ver i media uten at fokuset skal bli på meg - men på det eg brenn for. Eg har ikkje noko behov for å bli kjent, og føler ofte det er rart at eg har havna i den posisjonen som eg har havna i. Men likevel så kjenner eg på at eg har eit viktig bodskap eg ynskjer å formidle, og då må ein kanskje våge å ver synleg. Det handle ikkje om at ein ynskjer å syne seg fram - men at ein brenn for eit tema. Som meg, eg brenn for at det skal verta mindre tabu kring psykiske lidelser, eg brenn for meir åpenhet - for.å få ut dette bodskapet er eg nøydd til å gje av meg sjølve, elles blir det ikkje ekte. Då kunne eg like gjerne ha sitert frå ei bok frå side 7 og der står det skrive slik og slik. NEI eg brenn for det som er ekte - det jordnære, slik livet er. Det er også det som gjenspeglar musikken min. Eg elskar å få formidle det eg brenn for - men eg likar ikkje å vise fram meg sjølve. Så der kan kanskje mange sei ein går på ´akkord´ med seg sjølve. 

Kva då når bodskapen berre ´må´ ut? Du greie ikkje tie stille om det lenger? For å ha det klart, så handle det for meg å få fram tema som eg brenn for, ikkje å syne fram meg sjølve. Eg er ikkje så mykje å sjå på hehe ;-)

Likevel trur eg ein kan snakke offentlig - uten at det handle om å måtte bli ´sett´ - nei det handle om å få fram eit bodskap. For meg er det kvardagslivet med Jesus, og det er ingen skam å ver psykisk syk. Det er faktisk på likefot med å ver fysisk syk. 

Så eg beklage eg havne i media av og til - men det er berre fordi eg brenn sånn for dette temaet. Difor vil eg og fortsetje å blogge - fordi eg brenn for temaet, ikkje for å syne meg sjølve fram.

Eg trur ein fint kan snakke om ting offentlig uten at det blir eit ´sjå på meg perspektiv´ - men man snakke om eit tema man brenn for og er engasjert i.

Likevel skulle eg enkelte dager berre ynskje eg var usynleg, men har ikkje alle det sånn innimellom?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits